Sponsoring

Bedankt namens alle bewoners.

AcmewebACMEWeb Internet Services biedt alles wat een onderneming nodig heeft om zich te profileren op het internet. Van de eerste fasen van het ontwerp tot hosting en onderhoud. Naast een goed voorkomen op het internet helpen zij u ook bij het opzetten van een goedlopend intranet. Zij bieden ook de koppeling daartussen, met de daarvoor benodigde servers en diensten. ACMEWeb is ADSL provider, lid van de SIDN en beschikt over eigen servers in Nederland. Samen met een creatieve insteek en technische kennis, stelt dit hen in staat een hoge kwaliteit te garanderen.  www.acmeweb.nl

Fonds verstandelijk gehandicaptenFonds verstandelijk gehandicapten wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Zij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen niets liever dan erbij horen, naar school gaan, sporten, koken of de trein nemen. Dagelijkse dingen die voor de meeste mensen als vanzelfsprekend zijn, maar waar zij hulp en steun van anderen bij nodig hebben. www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl

VSB FondsVSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.  www.vsbfonds.nl

SkanFondsSkanfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties.Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Skanfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt. Skanfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto.  www.skanfonds.nl

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte KindDe Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze maken het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.
www.gehandicaptekind.nl

RizomeRizome heeft onze huisstijl verzorgd Het is een creatieve onderneming van Tim van de Velden gevestigd in Bavel (Breda). Tim slaat met deze onderneming 2 vliegen in 1 klap, want hij heeft ervaring met zowel illustreren als grafisch ontwerpen. Daarbij werkt hij nauw samen met professionals uit andere creatieve disciplines. In de studio waar hij werkzaam is, bevindt hij zich bijvoorbeeld in het gezelschap van Ruimtelijk Ontwerpers. Deze input vanuit verschillende disciplines zorgt ervoor dat Rizome meer kan trotseren dan de gemiddelde eenmanszaak!  www.rizome.nl

Hilde JunierHilde Junier Interiordesign is een advies- en stylingbureau voor zowel particulieren als de zakelijke markt. Of het nu gaat om het geven van interieuradvies op basis van persoonlijke kleur- en stylanalyses, het maken van een interieurontwerp of een lichtplan, Hilde Junier Interiordesign kan u hierin adviseren en geeft u een nieuwe kijk op verandering en vernieuwing.  www.hildejunier.nl

Voor mens en zorg. Fonds NutsOhra is een onafhankelijk vermogensfonds met een rijke historie. Het Fonds komt voort uit de bedrijven Nuts en Ohra die beide een lange traditie hebben in het verzekeren van ezondheidszorg. Met een compacte professionele Nuts Orhaorganisatie is Fonds NutsOhra het enige vermogensfonds in Nederland dat zich op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau uitsluitend richt op het subsidiëren van projecten en activiteiten in de gezondheidszorg. Fonds NutsOhra wil bijdragen aan verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of gezondheidsrisico. Het Fonds biedt financiële ondersteuning voor projecten in Nederland, die zonder deze bijdrage niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd.   www.stichtingnutsohra.nl

Fundatie stobeDe Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten. De Fundatie beheert ook een tiental andere fondsen, waaronder zes afzonderlijke stichtingen, met vergelijkbare doelstellingen. De meeste van deze fondsen hebben maatschappelijke doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten. www.fundatiesobbe.nl

KellerKeukens

rabobank

Olrik