Vriend worden van De Wijde Wereld

Heeft u belangstelling om ouderinitiatief De Wijde Wereld te ondersteunen en wilt u graag op de hoogte blijven? Dan is vriend worden van Stichting Vrienden van De Wijde Wereld iets voor u!

Vanaf 10 euro per jaar steunt u het initiatief met uw belangstelling en een financiële bijdrage. U ontvangt dan de nieuwsbrief die twee keer per jaar zal worden uitgebracht.

De donatiegelden zullen gebruikt worden voor vakanties, gezamenlijke uitjes, spelletjes voor in het huis, etc. Vooral dus activiteiten die belangrijk zijn voor de groepssfeer.

Word Vriend van De Wijde Wereld. Maak uw bijdrage van minimaal € 10,- over op rekening NL81 RABO 0122 2088 97 ten name van Stichting Vrienden van De Wijde Wereld te Wageningen en vul onderstaand formulier in, zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toezenden.

Een eenmalige gift is uiteraard ook altijd welkom. Alvast bedankt!!

Belastingvoordeel!
Op basis van de doelstellingen van de Stichting Vrienden van De Wijde Wereld heeft de belastingdienst de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN/fiscaal nummer: 8222 32 169.
Dit betekent dat incidentele giften aan de Stichting onder voorwaarden aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting.
Periodieke giften aan een ANBI zijn volledig aftrekbaar als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Voor het vastleggen van een periodieke gift is sinds 1 januari 2014 géén notariële akte vereist. Het is voldoende om een schriftelijke overeenkomst te tekenen met de instelling waaraan u de gift doet. De ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vindt u op de website van de belastingdienst. Klik hier om rechtstreeks naar het formulier te gaan.

 

**