Vrijwilliger worden

De bewoners van De Wijde Wereld ondernemen in hun vrije tijd graag leuke en gezellige activiteiten. Zij  hebben hierbij begeleiding nodig, welke niet altijd door het zorgduo of het overig personeel opgepakt kan worden. Daarom zoeken we vrijwilligers voor begeleiding en ondersteuning bij sport, spel, uitstapjes en andere activiteiten.

Hierbij valt te denken aan:

Heel specifiek willen we graag één keer per maand een gezamenlijke activiteit organiseren voor de bewoners. We denken daarbij aan muziek luisteren en/of zelf muziek maken, yoga of gym, koken, roeien, een bezoek aan de bibliotheek, een rondleiding door het bos, of wandelen met een hond. Maar we staan ook open voor andere suggesties. Kun jij, samen met ons, een dergelijke activiteit of, workshop verzorgen of helpen bij de organisatie en/of uitvoering ervan, meld je dan aan.
Het gaat om kwetsbare mensen en daarom hebben we wel enkele regels opgesteld voor de vrijwilligers en het werken met de bewoners van De Wijde Wereld. Deze zijn te lezen in onderstaande documenten. Het vrijwilligersbeleid is opgesteld om de wederzijdse verwachtingen aangaande de inzet van de vrijwilliger goed te managen. De gedragscode is opgesteld met regels die bijdragen aan een veilige omgeving voor bewoners en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tot slot is een verklaring omtrent gedrag van belang wanneer je individuele activiteiten met de bewoners gaat ondernemen; daar zijn voor de vrijwilliger in spé geen kosten aan verbonden. We hebben ook een vertrouwenspersoon binnen het bestuur van de Stichting voor de vrijwilligers; dat is Stella Efdé.
Spreekt de Wijde Wereld je aan? Heb je ideeën? Wil je vrijwilliger worden? Je bent van harte uitgenodigd contact op te nemen met Piet v/d Boom, vrijwilligerscoördinator van Stichting Vrienden van De Wijde Wereld voor een oriënterend gesprek via telefoonnummer 0317-412241, 06 1486 5038 of mail: vrijwilligervan@dewijdewereld.org

Lees meer over: