Stichting Vrienden van De Wijde Wereld

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Wijde Wereld wordt in meerderheid gevormd door externe personen, dat wil zeggen niet-ouders van bewoners.

De specifieke doelen van de Stichting zijn:

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Klik dan hier
Heb je interesse om vriend te worden? Klik dan hier

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van De Wijde Wereld in 2019:
Stella Efdé (voorzitter)
Wim Grooters (secretaris)
Piet van den Boom (penningmeester & coördinator vrijwilligers)
Ellen Walder (lid)
Ingrid Huibers (lid)

U kunt contact opnemen met Stichting Vrienden Van De Wijde Wereld via: vriendenvan@dewijdewereld.org

Bestuur

 2017 - Oorspronkelijk bestuur