Zorg

De zorg en begeleiding in De Wijde Wereld wordt gegeven door een aanwonend zorgduo, ondersteund door een klein team van begeleiders en assistent begeleiders. Deze opzet zorgt voor continuïteit in de zorg, een eenvoudige coördinatie en communicatie en daarmee een leefomgeving waarin de bewoners zich veilig en geborgen weten.

De ouders hebben ervoor gekozen om via het Persoonsgebonden Budget dat de bewoners krijgen, de zorg en begeleiding in te kopen bij ‘s Heeren Loo Zorggroep. Het zorgduo en het ondersteunende team zijn in dienst van zorginstelling 's Heeren Loo, waarmee Vereniging De Wijde Wereld een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Naambord (18-04-2015)