Stichting Vrienden van De Wijde Wereld

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Wijde Wereld wordt in meerderheid gevormd door externe personen, dat wil zeggen niet-ouders van bewoners.

In het beleidsplan van de stichting zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: 

  1. Het organiseren van activiteiten gericht op bewoners en vrienden van De Wijde Wereld en op de samenleving in bredere zin. Het gaat om activiteiten die de participatie van de bewoners van De Wijde Wereld aan de samenleving in bredere zin versterken, die de bekendheid over en het begrip voor woonzorghuis De Wijde Wereld vergroten en die bijdragen aan maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke beperking.
  2. Het communiceren over woonzorghuis De Wijde Wereld, zijn bewoners en de positie van mensen met een (verstandelijke) beperking in algemene zin met als doel de integratie van de doelgroep in de samenleving te bevorderen.
  3. Het opzetten en in stand houden van een groep vrijwilligers die kan begeleiden en ondersteunen bij activiteiten. De stichting stelt daarvoor een vrijwilligersbeleid op.
  4. Het werven van fondsen om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken en daarbij de donateurs te koesteren als ‘vrienden van De Wijde Wereld’ en te betrekken bij de activiteiten van de stichting.

Voor de volledige tekst van het beleidsplan van Stichting Vrienden van De Wijde Wereld. Klik hier

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Klik dan hier
Heb je interesse om vriend te worden? Klik dan hier
Voor de privacyverklaring. Klik hier
Voor het jaarverslag met financiele verantwoording (op de website van ANBI). Klik hier

 

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van De Wijde Wereld in 2019:
Stella Efdé (voorzitter)
Wim Grooters (secretaris)
Piet van den Boom (penningmeester & coördinator vrijwilligers)
Ellen Walder (lid)
Ingrid Huibers (lid)

U kunt contact opnemen met Stichting Vrienden Van De Wijde Wereld via: vriendenvan@dewijdewereld.org

Bestuur

 2017 - Oorspronkelijk bestuur