Meer nieuws...

Intentieverklaring getekend

Op 7 November 2012 heeft De Wijde Wereld een intentieverklaring getekend met zorginstelling ’s Heeren Loo. De intentieverklaring beschrijft hoe de 2 partijen van plan zijn de zorg in De Wijde Wereld te organiseren. Het zorgduo en ook de andere begeleiders in het team zullen in dienst komen van ’s Heeren Loo, maar er worden afspraken gemaakt om hen zo zelfstandig mogelijk te laten werken binnen De Wijde Wereld.In de loop van komend jaar zal deze intentieverklaring verder uitgewerkt worden tot een formele Samenwerkingsovereenkomst. Dit wordt een paraplu-overeenkomst waarbinnen de individuele zorgcontracten van de toekomstige bewoners beschreven worden.

Intentieverklaring getekend