Meer nieuws...

Collecte NSGK

Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind

In de week van 12 tot en met 17 november was er weer de nationale collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind, de NSGK. Net als vorig jaar hielp De Wijde Wereld mee met de organisatie in Wageningen en zijn er veel collectanten op pad geweest. Een deel van de collectanten collecteerden ook voor De Wijde Wereld. Dat betekent dat de helft van hun bus-opbrengst rechtstreeks naar De Wijde Wereld gaat. Dit leverde weer een mooi bedrag op! De toekomstige bewoners en hun ouders bedanken de NSGK, de gevers aan de deur en natuurlijk vooral de collectanten die ook dit jaar weer enthousiast langs de deuren gingen. Hopelijk tot volgend jaar!