Meer nieuws...

Kerstbrocante voor De Wijde Wereld

De Rotary Club Wageningen heeft De Wijde Wereld gekozen als hun maatschappelijke activiteit voor het verenigingsjaar 2012-2013. In onderling overleg is besloten de nadruk te leggen op activiteiten die helpen om De Wijde Wereld en hun bewoners zichtbaar te maken in de nieuwe wijk Torckdael waar binnenkort voor ons gebouwd gaat worden. Samen streven we naar een goede integratie, acceptatie en goed nabuurschap. Hoogtepunt van deze actie zal een buurtfeest zijn op zaterdag 20 april 2013, georganiseerd door de Rotary Club Wageningen. Rotary Club Wageningen streeft ernaar de kosten van het buurtfeest zo goed mogelijk gedekt te krijgen en uit het hele programma een batig saldo over te houden ten gunste van de Stichting Vrienden van De Wijde Wereld. Daarom organiseerden zij een benefiet brocante op 7 en 8 december in het oude postkantoor aan het Plantsoen.Ondanks de kou en de sneeuw kwamen veel mensen een kijkje nemen en gingen velen met iets leuks naar huis. De brocante heeft dan ook een mooi bedrag opgeleverd! De Wijde Wereld wil de mensen van de Rotary Club heel hartelijk bedanken voor al hun werk dit weekend

Kerstbrocante