Meer nieuws...

Aankondiging buurtfeest

Op zaterdagmiddag 20 april vanaf 12.00 uur tot circa 18.00 uur zal Rotary Club Wageningen samen met Solidez, studenten van de opleiding “sport en spel” van het ROC A12 en nog vele anderen een buurtfeest organiseren op het Torckpark en in het woon-en zorgcentrum de Rustenburg. Het doel van dit buurtfeest is het vergroten van de betrokkenheid van deze buurt bij de toekomstige bewoners van het woonzorghuis De Wijde Wereld dat binnenkort gebouwd wordt in de wijk Torckdael, voorheen bekend als Rustenburg 2.  In het kader van dit feest vindt binnenkort al een activiteit plaats. Er wordt een schilderij van 80 meter lang gemaakt door 140 leerlingen van Het Pantarijn. Dit schilderij wordt later op de bouwhekken langs het Spijk geplaatst. Het heeft als thema de “belevingswereld van de toekomstige bewoners van De Wijde Wereld”. Daardoor is er gedurende ca 1 jaar een groot fleurig schilderij in een wijk waar veel gesloopt wordt en aandacht van de omwonenden voor de wereld van jongeren met een verstandelijke beperking. Ook denken de 140 scholieren (en hun vrienden en vriendinnen) na hoe het leven is van en met jongeren met een verstandelijke beperking.