Meer nieuws...

Open huis en Kijkmiddag in De Wijde Wereld

Vrijdag 10 oktober was er een Open huis voor genodigden. Vertegenwoordigers van Woningstichting, Gemeente Wageningen, fondsen en sponsoren, onze buren en anderen die hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van De Wijde Wereld waren present. Na een welkomstwoord van voorzitter Pim Brascamp volgde een rondleiding door het gebouw en werd er afgesloten met een hapje en drankje.

Zaterdagmiddag 11 oktober heeft Stichting Vrienden van De Wijde Wereld al zijn vrienden uitgenodigd voor een kijkmiddag in De Wijde Wereld. Ondanks het slechte weer kwamen velen naar het Spijk om een kijkje te nemen in het gebouw. Ook al was de inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en de appartementen nog niet voltooid, er was goed te zien hoe het gaat worden. De ouders leidden de bezoekers rond en de bewoners lieten trots hun eigen appartement zien.
We kijken terug op een zeer geslaagde middag en zijn blij met alle enthousiaste reacties!

kijkmiddagkijkmiddag