Meer nieuws...

ANBI voor Stichting Vrienden van De Wijde Wereld

De Stichting Vrienden van De Wijde Wereld is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN/fiscaal nummer: 8222 32 169

Dit betekent dat incidentele giften aan de Stichting onder voorwaarden aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting.

Periodieke giften aan een ANBI zijn volledig aftrekbaar als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
•    u heeft de gift laten vastleggen*
•    u maakt regelmatig (minstens 1 x per jaar) bedragen over
•    deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
•    u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar dezelfde instelling
•    de ANBI levert u geen tegenprestatie voor de gift

* Voor het vastleggen van een periodieke gift is sinds 1 januari 2014 géén notariële akte vereist. Het is voldoende om een schriftelijke overeenkomst te tekenen met de instelling waaraan u de gift doet. De ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ vindt u op de website van de belastingdienst of kunt u bij ons aanvragen via: info@dewijdewereld.org