Meer nieuws...

Ondersteuningsbrief burgemeester

Vrijdag 4 november is een drietal ouders op bezoek geweest bij de burgemeester van Wageningen. De heer van Rumund bleek goed op de hoogte van De Wijde Wereld en erg enthousiast over ons project. De burgemeester wil zich graag als warm voorstander van ons initiatief profileren en heeft daarvoor een steunbrief geschreven die wij kunnen gebruiken in onze correspondentie naar bijvoorbeeld fondsen en sponsors. Hieronder vind u de tekst. Geachte initiatiefnemers,Een ouderinitiatief voor het oprichten en in stand houden van een woon-zorg-huis voor een 6-tal verstandelijk gehandicapte medeburgers in Wageningen. Wat een prachtige actie! Ik ben erg blij betrokken te kunnen zijn bij dit initiatief, dat de naam 'De Wijde Wereld' draagt, een naam met een knipoog naar onze stad.Zowel de gemeente als de Woningstichting doen hun uiterste best om dit initiatief te ondersteunen door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de sociale woningbouw. Maar in de eerste plaats dragen natuurlijk de ouders en, via hen, een groot aantal 'Vrienden van De Wijde Wereld' in belangrijke mate bij aan het succes van dit wooninitiatief.Als burgemeester van Wageningen heb ik me direct aangemeld als 'Vriend van de Wijde Wereld' omdat ik dit initiatief een warm hart toe draag. Het toont het sociale hart van Wageningen waar we zo trots op kunnen zijn.Vanuit deze meelevendheid ondersteun ik de activiteiten die gericht zijn op het bijeenbrengen van gelden en diensten die nodig zijn om van 'De Wijde Wereld' een mooi voorbeeld van Wageningse saamhorigheid te maken. Ik hoop dat vele vrienden en donateurs zich aanmelden om dit initiatief daadwerkelijk in Wageningen te realiseren.G.J.M. (Geert) van RumundBurgemeester van Wageningen