Meer nieuws...

NSGK collecte november 2017

Voor de zevende keer werd de NSGK collecte in Wageningen Noordwest georganiseerd vanuit vereniging De Wijde Wereld. Deze organisatie houdt in: het aanvragen van al het collectemateriaal, het benaderen en werven van collectanten, vergunning bij Gemeente regelen en de collectebussen in orde maken en verstrekken aan de collectanten. Na de collecteweek worden de bussen dan weer teruggebracht bij de organisator en wordt samen de inhoud van de bus geteld. Vervolgens brengt de organisator de totale opbrengst naar de bank. In de weken voor en na de collecteweek is er nauw contact met de regiocoördinator van de NSGK. Voor Wageningen is dat Matty Beens, die zeer betrokken is bij ons en de bewoners van De Wijde Wereld.
In die zeven jaar hebben we steeds gebruik mogen maken van de 50% regeling van de NSGK. Dat betekent dat de helft van de opbrengst van de collectanten die hebben aangegeven ook voor De Wijde Wereld te willen collecteren naar Stichting Vrienden van De Wijde Wereld gaat. In Wageningen Noordwest hebben we een aantal trouwe collectanten die ieder jaar met veel enthousiasme voor DWW collecteren. Eén daarvan is Freek van Dam. Hij is ieder jaar van de partij, collecteert een paar avonden, vaak samen met een kleinkind en heeft steevast de hoogste busopbrengst.
In de rest van Wageningen wordt ook gecollecteerd voor NSGK. De organisatie hiervan ligt al jaren bij Riekie Lieftink. Ook onder haar collectanten zijn een heel aantal trouwe en fanatieke DWW collectanten.
Volgend jaar wordt de organisatie van de NSGK collecte van Wageningen inclusief Wageningen Noordwest door Riekie gedaan. Vereniging De Wijde Wereld blijft wel betrokken en we doen ook nog steeds mee met de 50% regeling.
De opbrengst voor heel Wageningen was afgerond € 4000. Een klein € 800 daarvan is voor DWW.
Wilt u volgend jaar ook collecteren voor de NSGK en DWW? Vooral in Wageningen Noordwest zijn nog veel straten beschikbaar.
We horen het graag!