Meer nieuws...

Collecte Lukas wijkgemeente

Op 22 april werd er in de Lukas wijkgemeente (Bevrijdeniskerk op de Ritzemabosweg) gecollecteerd voor De Wijde Wereld. Dirk van Andel heeft deze collecte met een korte presentatie tijdens de dienst ingeleid. De collecte bracht het bedrag op van € 784, nog los van giften die per bank overgemaakt zijn. En omdat de diaconie het bedrag tot een maximum van € 1000 verdubbelt, kan De Wijde Wereld rekenen op een bijdrage van mogelijk boven de € 2000! Een heel mooi bedrag en deze actie heeft ons ouderinitiatief weer onder de aandacht gebracht van velen: wij zijn er de laatste weken meerdere malen over aangesproken! De maatschappelijke betrokkenheid die hieruit blijkt, doet ons erg goed.Hartelijk dank aan Dirk van Andel en de gulle gevers voor hun betrokkenheid en inzet, ook namens de toekomstige bewoners en hun ouders!